No. 8

 

 

 

SPREAD # 8
(mei 2012)

Lees SPREAD#8 online

(pdf - blz 1-22)

(pdf - blz 22-44)

Vormgeving, opmaak (2e jaars Art & Design, ROC Friese Poort)
Chantal Booi, Martha Dijkstra, Tini Groen, Sergio Hector, Sabine Hiemstra, Rowan Hoefakker, Wytse de Jong, Elles Jongsma, Lowys van der Poel, Sanne Punter, Femke Sappé, Samantha Schram, Seke Tieleman, Annika Veenstra, Kitty Veenstra, Henriëtte Wobbes
Eindredactie Vormgeving: Lowys van der Poel, Fabienne Ellen
Concept:
Jelle van Gosliga, Linda Postuma, Stefan Sloot
Hoofdredactie:
Inge Heslinga (Friesland Pop)
Niels Lahuis (3voor12/Friesland)
Medewerkers:
Arina Banga, Kelly van Binsbergen, Peter Dijkstra, Tim Homan, Cindy Hoomans, Wybren Nauta, Dolf de Vlugt
Foto voorpagina:
Graffiti door Shome en Sene (So.Solid) in Darchten. Foto door Tini Groen
Fotografie:Sander van der Bij, Tini Groen, Christina Posthumus, Maria Snoek, Yellow House 21, Wyrdaele.com

Oplage: 5000 ex.

SPREAD # 7
(dec 2011)

Lees SPREAD#7 online

(pdf - blz 1-22)

(pdf - blz 22-44)

Vormgeving, opmaak
Fabienne Ellen, Iris van der Harst, Lot van Engeland, Jenne-Pieter Stiemsma, Sytse van der Weij, Chantal van Wieren, Arjen Woudstra
Concept:
Jelle van Gosliga, Linda Postuma, Stefan Sloot
Hoofdredactie:
Peter Dijkstra (3voor12/Friesland),
Inge Heslinga (Friesland Pop)
Medewerkers:
Arina Banga, Anne-Marie Böing, Cilla Geurtsen, Neela Harkema, Jos Hindriks, Tim Homan, Cindy Hoomans, Femke Jaarsma, Karst Jaarsma, Wybren Nauta, Sjouke Nauta, Dolf de Vlugt
Foto voorpagina:
Rik Annema, zanger/gitarist A Silent Express. Foto door Ruben van Vliet (3VOOR12/Friesland)
Fotografie:
Jared Barresi, Marjolein Driesten, Sander en Maurice de Graaf, Jort Klarenbeek, Erikjan Koopmans, Harrie Muis, Beth Pitt, Pascal Plantinga, Linda Tuiten, Pieter van Velzen, Ruben van Vliet, Rob IJpma

Oplage: 5000 ex.

SPREAD SPECIAL
(sept 2011)
Spread Special - Week van de Friese Popcultuur

Lezen? Mail ons!

Vormgeving, opmaak
Fabienne Ellen, Jenne-Pieter Stiemsma, Sytse van der Weij, Arjen Woudstra
Concept:
Jelle van Gosliga, Linda Postuma, Stefan Sloot
Hoofdredactie
Peter Dijkstra (3voor12/Friesland),
Inge Heslinga (Friesland Pop)

Medewerkers:

Arina Banga, Neela Harkema, Elske Jouta, jenne-Pieter Stiemsma, en natuurlijk alle partners van de Week van de Friese Popcultuur
Fotografie:
Foto voorpagina: Ilse de Vries, bassiste bij de band Mixtape, door Hesseltsje de Jong.
3VOOR12/Friesland: Oscar Anjewierden, David Bais, Paul van Berlo, Joey Feikens, Jort Klarenbeek, Erikjan Koopmans, Inge Nicolaij, Tiffany Peters, Marcel Poelstra, Marieke van der Veen, Ruben van Vliet
Programma (persfoto’s): o.a. Henk Bleeker, Mijke Bos, Cristel Brouwer

Oplage: 5000 ex.

SPREAD # 6
(mei 2011)
Spread 6

Lezen? Mail ons!

Hoofdredactie
Cilla Geurtsen/ Peter Dijkstra (3voor12/ Friesland), Inge Heslinga (Friesland Pop)
Vormgeving, opmaak
ROC Friese Poort - 2e jaars Art & Design: Iris Bruinsma, Douwe Dijkstra, Fabienne Ellen, Lot van Engeland, Henrieke Feddema, Arinth Foekema, Gwen Fuchs, Femke Gjaltema, Iris van der Harst, Erik Lijzenga, Hein Muis, Josha Potgiesser, Fiana de Raaf, Regina Rader, Afke Steneker, Lisette venema, Menno de Vries, Jord de Vries, Iede van der Wal, Lianne Wiersma, Jornt Weersing
Eindredactie Vormgeving: Jenne-Pieter Stiemsma
Concept:
Jelle van Gosliga, Linda Postuma, Stefan Sloot
Medewerkers:
Arina Banga, Sierd van der Bij, Sjoerd de Boer, Anne-Marie Böing, Werner Cazemier, Peter Dijkstra, Wilbert Elting, Anke D. Feenstra, Hans Groeneweg, Neela Harkema, Jos Hindriks, Cindy Hoomans, Wybren Nauta
Fotografie:
Mijke Bos, Gerrit Kooystra, Anouk Lok, Harrie Muis, Stephanie Pistel, Luite Stegeman, Jenne-Pieter Stiemsma, Hindrik Tolsma, Gijs Tromp, Patrick Visser
Met dank aan: Iris de Haan
(Pica)

Oplage: 5000 ex.

SPREAD # 5
(dec 2010)
SPREAD 5

Lezen? Mail ons!

Hoofdredactie
Cilla Geurtsen (3voor12/Friesland),
Inge Heslinga (Friesland Pop)
Vormgeving, opmaak
Tymo Grijpma, Iris de Haan, Jenne-Pieter Stiemsma, Jantina Talsma, Hindrik Tolsma
Concept:
Jelle van Gosliga, Linda Postuma, Stefan Sloot
Medewerkers:
Arina Banga, Sjoerd de Boer, Sjoerd Bootsma, Peter Dijkstra, Wilbert Elting, Hans Groeneweg, Tim Homan, Cindy Hoomans, Anouk Janssen, Wybren Nauta, Cecile Nijboer
Fotografie:
Denise Hendriks, Marit Halman, Cindy Hoomans, Anouk Janssen, Suzanne Naomi, Hindrik Tolsma, PatrickVisser

Oplage: 5000 ex.

SPREAD # 4
(sept/okt 2010)
Spread # 4

Lezen? Mail ons!

Hoofdredactie
Cilla Geurtsen (3voor12/Friesland),
Inge Heslinga (Friesland Pop)
Vormgeving, opmaak
Jelle van Gosliga, Tymo Grijpma, Linda Posthuma, Martijn Runia, Stefan Sloot, Hindrik Tolsma
Concept:
Jelle van Gosliga, Linda Postuma, Stefan Sloot
Medewerkers:
Arina Banga, Peter Dijkstra, Anke D. Feenstra, Tim Homan, Cindy Hoomans, Femke Jaarsma, Wybren Nauta, Cecile Nijboer, Japke Palma.
Fotografie:
Oscar Anjewierden, Paul van Berlo, Anke D. Feenstra, Erikjan Koopmans, Marieke van der Veen, Lex Vesseur, Frieda Vuur

Oplage: 5000 ex.

SPREAD # 3
(juni/juli 2010)
SPREAD # 3

Lezen? Mail ons!

Hoofdredactie
Cilla Geurtsen (3voor12/Friesland),
Inge Heslinga (Friesland Pop)
Vormgeving, concept, opmaak
Jelle van Gosliga, Linda Posthuma,
Stefan Sloot
Medewerkers:
Arina Banga, Paul van Berlo, Sierd van der Bij, Andrew Cornelis, Jos Hindriks, Anouk Lok, Wybren Nauta, Cecile Nijboer
Fotografie:
Oscar Anjewierden, Minze Dijkstra, Anouk Lok, Remko Smids, Marcel Poelstra, Marieke van der Veen, Patrick Visser

Oplage: 5000 ex.

Hoofdredactie
Cilla Geurtsen (3voor12/Friesland),
Inge Heslinga (Friesland Pop)
Vormgeving, concept, opmaak
Jelle van Gosliga, Linda Posthuma,
Stefan Sloot

Medewerkers:
Arina Banga, Sierd van der Bij, Jos Hindriks, Femke Jaarsma, Anouk Lok, Anna-Rixt Meekma, Cecile Nijboer, Japke Palma, Wymer Praamstra, Christiaan Triebert
Fotografie:
Bert Grendelman, Nick Helderman, Erik Jan Koopmans, Anouk Lok, Wybo Smids


Oplage: 5000 ex.

Hoofdredactie
Cilla Geurtsen (3voor12/Friesland),
Inge Heslinga (Friesland Pop)
Vormgeving, concept, opmaak
Jelle van Gosliga, Linda Posthuma,
Stefan Sloot

Medewerkers:
Arina Banga, Sierd van der Bij, Werner Cazemier, Jos Hindriks, Anna-Rixt Meekma, Doortje van der Molen, Cecile Nijboer, Wymer Praamstra
Fotografie:
Cilla Geurtsen, Marije Kuiper, Christiaan Triebert, Lex Vesseur, Rob Ypma

Oplage: 7500 ex.

 


 

 

 

Friesland Pop
3Voor12Friesland

 

 

 

 

 

ISSN:
2210-9870


Website Design
Stefan Sloot